Strona główna

Według raportu Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy bezpieczna i zdrowa szkoła, obejmująca zarówno bezpieczne środowisko dla uczniów, jak i też zdrowie i bezpieczeństwo kadry, to jeden z najważniejszych celów działań podejmowanych przez państwa członkowskie UE. Cel ten jest realizowany m.in. przez włączenie zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku szkolnym do programów nauczania na wszystkich poziomach z wyższymi uczelniami włącznie, kształcącymi przyszłych nauczycieli, inżynierów, architektów, lekarzy, menedżerów itp. Cele dydaktyczne tych programów to rozwijanie umiejętności rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w środowisku szkolnym, oceny związanego z nimi ryzyka zdrowotnego, rozumienia potrzeby podejmowania działań profilaktycznych, w tym kształtowania świadomych bezpiecznych zachowań. Wpisując się w te cele opracowano niniejszą stronę internetową, na której przedstawiono, m.in. wyniki prowadzonych w CIOP-PIB badań dotyczących oceny narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych, wyniki badań akustyki pomieszczeń dydaktycznych, metodę oceny pomieszczeń dydaktycznych wraz z aplikacjami obliczeniowymi, oraz wiele innych materiałów mających na celu budowanie świadomości nt. hałasu szkolnego. Mamy nadzieję, że informacje zawarte na stronie pomogą w poprawie warunków pracy oraz kształcenia.